Ogłoszenia

homilia na XIX niedzielę

Wysłane przez proboszcz w sob., 06/08/2016 - 11:29

OTRZYMALIŚMY WIELE

Czytając słowa Chrystusa: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą" - najczęściej myślimy o ludziach szczególnie ubogaconych. O tych, którzy otrzymali po dziesięć talentów. Tymczasem dokładniejsze spojrzenie na otrzymane od Boga dary i zlecone zadania zmusza do odniesienia tych słów Chrystusa do siebie.

Strony