NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

W poniedziałek 2 września po ponad dwumiesięcznej przerwie zakończyły się wakacje i rozpoczął nowy rok szkolny 2019/2020. Licznie zgromadzona młodzież i dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkół dziękowali za ten czas odpoczynku.
Mszy św. w kościele parafialnym w Tyczynie przewodniczył ks. Łukasz a kazanie do zebranych wygłosił ks. Mateusz Juszczyk. Na zakończenie słowo powitania oraz życzenia na nowy rok szkolny złożył wszystkim ks. Proboszcz.
Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do Szkół na uroczystą inaugurację.
Fot. Renata Zawadzka