LICZBA MIEJSC W KOŚCIELE – 60

Od niedzieli (17.05) wzrasta limit osób mogących brać udział w liturgii w kościołach (1 osoba na 10 m2). Stąd w naszym kościele jednocześnie będzie mogło przebywać 60 osób (nie licząc osób posługujących).
W dalszym ciągu będziemy prosić, aby wchodząc do kościoła zaznaczyć swoją obecność znakiem X na przygotowanej kartce. To będzie informacja dla kolejnych osób ile miejsc pozostało w kościele. Wypełniona kartka oznacza, że należy pozostać na zewnątrz kościoła, a wejść można do środka tylko, aby przyjąć Komunię.
Wewnątrz kościoła prosimy, aby zachować odległości pomiędzy osobami. Nie zajmować miejsc tylko w nawie głównej, ale także w nawach bocznych i kaplicach. Członkowie rodziny mogą usiąść obok siebie.
Prosimy również o to, aby stosować się do konieczności używania maseczek. Maseczka powinna zasłaniać usta i nos.