Koncert charytatywny- “Dzieci dzieciom”

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”- Jan Paweł II.

 

Powołana 25 lat temu Diecezjalna Caritas stała się inspiracją do powstawania przy parafiach jej zespołów, jak również przy szkołach jej specjalnych kół. Przy Szkole Podstawowej w Tyczynie od 15 lat aktywnie działa Szkolne Koło Caritas podejmując  szereg akcji charytatywnych. Przez 13 lat organizuje corocznie specjalny koncert „Dzieci Dzieciom”, z którego dochód przeznaczany jest na potrzeby osób biednych w lokalnym środowisku a także poza granicami naszego kraju. Współczucie, empatię bezinteresowność i potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – takie wartości pragnie przekazywać szkoła tyczyńska swoim uczniom. Taką możliwość daje wolontariat, który jest olbrzymią przestrzenią czynienia dobra.

 

Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas przedstawili pod kierunkiem siostry katechetki Dobrawy Sowy sztukę teatralną o życiu i dzieciństwie Karola Wojtyły. Ten wyjątkowy koncert odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie 26 marca 2017 roku. Wydarzenie to zbiegło się z kolejną rocznicą śmierci św. Jana Pawła II, który powołał w 1992 roku do istnienia diecezję rzeszowską. Nasz święty stał się prekursorem kształtowania w świecie „wyobraźni miłosierdzia”. Przedstawienie przypomniało nieznane dotąd od strony duchowej dzieciństwo małego Lolka oraz poszerzyło wiedzę na temat pochodzenia rodu Wojtyłów. Uczniowie ukazali wartości religijne, jakie otrzymał Karol w domu rodzinnym: wychowanie do budowania wspólnoty, miłości rodzinnej, modlitwy oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Fabuła spektaklu skupiała uwagę widowni na roli rodziców Karola w jego duchowej formacji i rozwoju. Nawet trudne doświadczenie śmierci mamy, brata, ojca nie odwróciły młodego Karola od Boga ale pomogły mu jeszcze bardziej się z Nim zjednoczyć i dostrzec w tym działanie Opatrzności. Sztukę dopełnił znakomity występ Scholi dziecięcej „Dzieci Maryi”. Teksty piosenek zainspirowały młode talenty do połączenia śpiewu z elementami teatru muzycznego. Występ ten przywołał wiele wspomnień o naszym Papieżu Polaku oraz podkreślał bezcenną treść Jego nauczania na temat miłości miłosiernej.

Organizatorzy dziękują Wszystkim Osobom zaangażowanym w to dzieło za obecność i wielkie, otwarte serce.

 

Opracowała siostra dominikanka Dobrawa