KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

         Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

         Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. dotycząca następujących wiernych:

a. osób w podeszłym wieku,

b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),

c. dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osób, które czują obawę przed zarażeniem.

         Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

         2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. zgodnie z przepisami liturgicznymi zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę;

b. znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

c. cześć Krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez całowania i dotykania;

d. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.