Kandydaci do bierzmowania – klasa VIII

SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS VIII W ŚRODĘ (15 WRZEŚNIA). OBECNOŚC NA MSZY O GODZ. 18.00 I PÓŹNIEJSZYM SPOTKANIU W KOŚCIELE.

Za nami dwa spotkania dla kandydatów do bierzmowania w klasie VII, którzy rozpoczęły drogę przygotowania do Sakramentu. Spotkania odbyły się 27 lutego i 26 maja.


Przygotowanie w klasie VII polega przede wszystkim na przypomnieniu sobie znaczenia przyjętych już sakramentów pokuty i Eucharystii, odnowieniu ich i praktykowaniu. Stąd podpisywana przez kandydatów deklaracja przypominała o następujących warunkach:
– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św. – ze względu na pandemię może być to transmisja medialna (dopóki trwa dyspensa biskupa);
– regularnie przystępować do spowiedzi (raz w miesiącu) – pamiętać o tym, aby było to odnotowane w Indeksie;
– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zadbać o to, aby w Indeksie zostały wpisane oceny.

Osoby, które przyjęły sakrament chrztu poza parafią w Tyczynie są zobowiązane, aby dostarczyć Świadectwo Chrztu.

Osoby, które nie mieszkają na terenie parafii Tyczyn, a złożyły deklarację w naszej parafii, muszą otrzymać pisemną zgodę od swojego proboszcza na przygotowanie do Sakramentu w tej parafii (dotyczy to kilku osób z terenu parafii w Kielnarowej i Hermanowej).

We wrześniu kandydaci do bierzmowania zostaną podzieleni na mniejsze grupy, w których będą spotykać się regularnie mniej więcej co dwa tygodnie. Spotkania odbywać się będą w dni powszednie.