Kandydaci do bierzmowania – klasa VIII

W tym tygodniu (od poniedziałku do czwartku) spotkania w wyznaczonych grupach.

Jeśli ktoś był nieobecny przed Świętami na spotkaniu – przynosi ze sobą Indeks do sprawdzenia.

Osoby, które zaniedbały zdawanie Małego Katechizmu proszone są o kontakt z księdzem prowadzącym oraz o poinformowanie o tym swoich rodziców/opiekunów.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O TYM, ŻE:

Osoby, które przyjęły sakrament chrztu poza parafią w Tyczynie są zobowiązane, aby dostarczyć Świadectwo Chrztu.