Jubileusz Miasta i Parafii w wydaniu najmłodszych

Nie tylko swój jubileusz przeżywa nasza Ojczyzna, Miasto i Parafia ale także Siostry św. Dominika. Sto czterdzieści lat temu Siostra Kolumba Białecka  otwarła dom zakonny sióstr dominikanek, które przez prawie półtora wieku ewangelizują i gorliwie służą naszej wspólnocie. Kwietniowy przegląd piosenki religijnej został ubogacony wizytą Sióstr Dominikanek z Zarządu Domu Generalnego w Krakowie. Już po raz trzynasty Przedszkole Sióstr św. Dominika w Tyczynie przygotowało taki przegląd, w którym występowały dzieci z różnych przedszkoli z naszego województwa.  Ich występy nagradzane były gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność. Nasi wykonawcy skupili się na tegorocznej duszpasterskiej tematyce Kościoła: “Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz 650 rocznicy lokalizacji naszej miejscowości przez króla Kazimierza Wielkiego z 1368 roku. Spotkanie “Boże światełka” poprowadzone pod kierownictwem Siostry Dyrektor Noemi Pietras OP zaszczycili swoją obecnością m.in. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wraz z Gospodarzem jubileuszowych uroczystości, Burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim. Młodzi Artyści programu przenieśli nas po mistrzowsku  w atmosferę życia ówczesnych mieszkańców oraz dworu królewskiego z końca XIV wieku. Wszystkim występującym zespołom wraz ze swoimi Opiekunami składamy serdeczne gratulacje oraz szczere uznanie za wkład i promocję kultury chrześcijańskiej jak również naszego “tyczyńskiego sioła”.