Święty z Rostkowa popularny w gronie dzieci i młodzieży

W świątyni tyczyńskiej jedna z kaplic poświęcona jest św. Stanisławowi Kostce. W jego ołtarzu znajduje się stylowa wizja cudownej Komunii świętej, która przyjął w czasie ciężkiej choroby w Wiedniu. Obecnie mija 450 rocznica śmierci świętego z Rostkowa. 16 października 2018 roku młodzież z trzeciej klasy gimnazjum, by uczcić ten wyjątkowy jubileusz przygotowała krótką inscenizację pod kierunkiem ks. Piotra Sali wystawiając ją zebranej publiczności. Rzym jako miasto połączył dwóch polskich świętych Jana Pawła II i Stanisława Kostkę. Przeprowadzony program pozwolił wspomnieć tego, czego dokonali oni w historii Polski i świata. Doczesne szczątki Świętego w specjalnym relikwiarzu znalazły się także w naszym kościele parafialnym. Uroczysta peregrynacja miała miejsce  22 listopada, którą poprowadziła młodzież z KSM-u oraz z parafii pod opieką i przewodnictwem ks. Łukasza. Relikwiarz św. Stanisława Kostki odwiedził również Szkołę Podstawową, gdzie dzieci wraz z nauczycielami zgromadzili się na kwadrans wspólnej modlitwy, którą odmówili uczniowie z 5 a wraz z ks. Piotrem. Na koniec zabrała głos Pani Dyrektor Zofia Międlar- Mruk wyrażając radość z tego wyjątkowej okoliczności.