Imieniny Księdza Proboszcza

 “W oczach Pana każdy z nas jest bardzo ważny”- słowa papieża Franciszka. 

 

Czcigodny Księże Proboszczu Marianie!

Dziś świętujemy wraz z Tobą Dzień Twoich imienin. Stajemy wobec Ciebie z bukietami najpiękniejszych życzeń. Składamy podziękowanie za Twoją skromność oraz za to, że każdy człowiek jest dla Ciebie kimś niepowtarzalnym i należy się mu szacunek a także zrozumienie. Niech Twa dobroć, która promieniuje z Twojej twarzy w Roku św. Alberta przemawia do nas jeszcze bardziej, że powinniśmy być dobrzy dla innych, jak chleb. Gratulujemy, że tworzysz w parafii żywy Kościół złożony z kochających serc Chrystusa oraz Jego Dzieci. Radujemy się z zakończonych prac przy głównym ołtarzu, na który długo i cierpliwie czekałeś. Ad multos annos!

Wikariusze parafii Tyczyn wraz ze Wspólnotą