“Idźcie i głoście..” w tyczyńskiej wspólnocie Sióstr Św. Dominika

 

“IDŹCIE I GŁOŚCIE..” WE WSPÓLNOCIE SIÓSTR ŚW. DOMINIKA W TYCZYNIE

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury w Tyczynie, miejscowe Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika zorganizowało już po raz dwunasty Przegląd Piosenki Religijnej „Boże Światełka 2017 – idźcie i głoście”. Festiwal Piosenki Religijnej „Boże Światełka” zawsze ściśle związany jest z hasłem bieżącego roku kościelnego. W przeglądzie wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat z Oddziałów Przedszkolnych oraz Przedszkoli z Tyczyna, Matysówki, Hermanowej, Rzeszowa, Jasionki a nawet Łańcuta. Były to 23 zespoły śpiewacze i soliści z 14 placówek, łącznie 179 dzieci oraz 42 opiekunów. Na to wyjątkowe spotkanie przybyli także rodzice, dziadkowie oraz sympatycy. Uważnie słuchało występów dzieci, oceniając wykonanie artystyczne oraz choreografię prezentowanych utworów- sześcioosobowe Jury.

Celem tego Przeglądu było przede wszystkim zapoznanie dzieci z hasłem bieżącego roku w Kościele katolickim poprzez słowo wstępne i krótkie przedstawienie 5-latków z Przedszkola Sióstr Św. Dominika pt. „Idź tak, by zostawić ślad”, a także: wspieranie wychowywania dzieci poprzez sztukę oraz formy aktywności muzycznej, rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy religijnej, popularyzację piosenek religijnych, uaktywnianie i promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń nauczycieli w ramach GFSN oraz kształtowanie umiejętności właściwego współzawodnictwa.

Każde dziecko opuściło Przegląd Piosenki Religijnej osiągając sukces na miarę własnych możliwości wraz ze specjalnymi nagrodami. Dzięki temu festiwalowi występujące dzieci zostały zachęcone do pozostawiania znaków miłości, bezinteresownej pomocy, życzliwości, dobroci oraz radości w miejscach swojego codziennego życia. Każdego roku przyjeżdża coraz więcej uczestników, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu spotkania. A najważniejsze jest to, że zarówno dzieci jak również dorośli uczestnicy Przeglądu budują wzajemne relacje, widząc piękno i różnorodność działań w Kościele, który jest naszym wspólnym domem.

 

Oprac. s. Noemi OP

Małgorzata Pietras