HOMILIA NA 3 NIEDZIELĘ WIELKANOCY

o. Paweł
Pokój wam
3. Niedziela Wielkanocna, rok B
Dz 3,13-15.17-19; 1J 2,1-5; Łk 24,35-48

Bóg nie chce z nami walczyć. Ogłasza pokój

Zmartwychwstały, stając przed niewiastami, mówi: „Witajcie”, przychodząc do apostołów pozdrawia ich: „Pokój wam”. W tym rozróżnieniu objawia się ważna prawda o miłości Zmartwychwstałego.

Niewiasty to symbol tych, którzy idą za Jezusem drogą miłości. Niepowołane słowem, kierują się po prostu porywem serca. Miłość pozwala im służyć Chrystusowi całym sobą; wytrwać pod krzyżem do końca. Na czele z Maryją.

Apostołowie są dla nas symbolem ludzi, którzy zostali wezwani, starają się odpowiedzieć na powołanie i idą za Jezusem. Idą za Nim, ale równocześnie realizują swoją wizję życia, swoje ambicje. Chcąc nie chcąc, używają Jezusa do swoich planów. Dla nich krzyż jest ciężarem nie do uniesienia. Brak jedności serc z Jezusem prowadzi ich do tragedii zaparcia się i zdrady. Po śmierci Jezusa pozostaje w nich gorycz. Daje ona znać o sobie także przy spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Dlatego Jezus mówi: „Pokój wam” – nie przyszedłem, aby was potępić za odstępstwo i brak wiary, głupotę i naiwność, przyszedłem przynieść wam pojednanie z Ojcem. Bóg nie chce z nami walczyć. Ogłasza pokój.

Człowiekowi żyjącemu w poczuciu winy trudno jest uwierzyć w miłość. Gest miłości rodzi trwogę i lęk, zagubiła się w sercu logika miłości, a rozum pyta: o co chodzi? Apostołowie z lękiem i trwogą przyjmują tego samego Jezusa, którego niewiasty czule obejmują.

A On, Zmartwychwstały, oświeca ich umysły, to znaczy nawraca. Pokazuje prawdę o naszym grzechu pokonanym potęgą krzyża i Jego zmartwychwstaniem. Daje się poznać, byśmy odzyskali swoją godność. Godność tych, którzy w Chrystusie już zwyciężyli grzech. Grzech już nie ma nad nami władzy, jeśli poznamy Chrystusa jako naszego Zwycięzcę.

Chrystus pragnie prowadzić każdego z nas drogą miłości, chce serc rozmiłowanych w Nim. Chce także, byśmy wracali na tę drogę, jak apostołowie, którzy doświadczywszy Bożego Miłosierdzia, z wielką pasją dzielili się darem, który sami dostali od Zmartwychwstałego, wzywając: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.