HOMILIA N 1 NIEDZIELĘ ADWENTU

Ks. Adam Kalbarczyk
Bóg przychodzi

Co roku Adwent uświadamia nam, że znowu za bardzo przywiązaliśmy się do tego świata i zagnieździliśmy się zbytnio w teraźniejszości. Zapomnieliśmy, że ten świat będzie miał swój kres i że nic nie pozostanie takie, jakie jest. Adwent każe nam spojrzeć, wybiec w przyszłość. Jest ona tak samo jak teraźniejszość pełna i światła, i ciemności. Ale naszą przyszłością jest Jezus Chrystus! On jest Tym, który przyszedł i który przyjdzie powtórnie; On jest Tym, który nieustannie przychodzi. A chrześcijanie czekają na Jego dzień, Jego Adwent. Adwent to znaczy: przyjście, przyjście Boga do człowieka. Bóg wychodzi nam naprzeciw: daje nam teraźniejszość, czas obecny jako czas łaski, jako drogę w przyszłość. “Ja jestem drogą” – mówi Jezus, Wcielony Bóg, który wszedł w naszą rzeczywistość.

Adwent przypomina, że chrześcijanie to ludzie pełni wdzięczności i błogosławionej niecierpliwości. Jak mówi św. Paweł, mamy być wdzięczni za dary Ducha: za wiarę i nadzieję na “objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Jego przyjścia winniśmy niecierpliwie wyczekiwać, Jemu mamy wyjść naprzeciw, do Niego wytrwale zdążać. A stopień naszej świętej niecierpliwości zależy od wielkości naszej wiary i miłości. Ich zaś świadectwem w codzienności jest wierność. Czy może być wierny ktoś, kto spotkanie z Panem odkłada niemalże na święty nigdy?

Adwent nawołuje nas do czujności: “Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” – głosi dzisiejsza Ewangelia. Czuwać to znaczy: widzieć jasno rzeczywistość, w której żyjemy i rzeczywistość, ku której zmierzamy. Jest nią Chrystus, który już teraz przebywa pośród nas w swoim słowie, sakramencie i bracie.

Adwent ogłasza, że Bóg jest blisko, bardzo blisko. Można się z Nim spotkać. My, ludzie, nie mamy żadnej miary, którą moglibyśmy zmierzyć Jego niezmierzoność; nie mamy rąk, które mogłyby Go uchwycić; nie dysponujemy pojęciami, które mogłyby ująć Jego istotę i pomogłyby nam Go pojąć. Ale On dał nam serce zdolne Go szukać i znaleźć. Bóg jest blisko, choć w ukryciu.

Rozpoczynający się dziś czas Adwentu wzywa nas do powrotu na Boże drogi, ażeby przychodzący Pan nie zastał nas zbłąkanych na bezdrożach, w ciemnych zaułkach i ślepych uliczkach.