HOMILIA 4 NIEDZIELA ZW.

bp Tadeusz Bronakowski
W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI…

We współczesnych nam czasach także wielu jest ludzi, którzy odrzucając Chrystusa, stawiają mu pytanie podszeptywane przez złego ducha: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?. Pobudzeni wiarą nie możemy ulegać tej wielkiej fali antychrześcijańskich ideologii, które od wieków przetaczają się przez świat. Z wiarą i ufnością wsłuchajmy się w drugą część dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje nam, jak Pan Jezus wypędza złego ducha. Bądźmy więc pewni, że Jezus, jak pisał do Tymoteusza św. Paweł: jest błogosławionym i jedynym Władcą, Królem królów i Panem panujących. Dlatego też nie lękajmy się pytać Chrystusa o to, czego od nas pragnie. Ale pytajmy nie po to, by w Niego wątpić, ale by prawdziwie poznać Jego wolę wobec naszego życia.

Gdy już za sprawą Ducha Świętego dostąpimy tej łaski, starajmy się ze wszystkich sił wypełniać to, co proponuje nam Zbawiciel. Pamiętajmy, że On nie żąda od nas rzeczy niewykonalnych, nieosiągalnych. Prosi jedynie: pójdź za Mną i wypełniaj moje przykazania. Pójdź za Mną i naucz się miłować Boga i bliźniego. Pójdź za Mną, aby nauczyć się pokory, czystości i godności cierpienia. Pójdź za Mną, aby nauczyć się ofiarowywać życie swoje za bliźnich swoich.

Tego chce od nas Chrystus. Jeżeli wypełnimy Jego misję w każdej chwili naszego życia, to osiągniemy ideał świętości, do której każdy z nas jest powołany. Wówczas bez lęku będziemy przyłączać się do modlitwy zapisanej w ostatnim zdaniu Pisma Świętego: „Przyjdź Panie Jezu!”.