Formacja ruszyła już na dobre

Nasza parafia posiada kilka wspólnot młodzieżowych, dziecięcych oraz kilkanaście osób dorosłych. W pierwszy piątek miesiąca września przedstawiciele wszystkich grup parafialnych otrzymali symboliczną świecę jako światło Ducha Świętego, które będzie nas uzdalniać do pracy duchowej i współpracy na rzecz rozwoju całej wspólnoty. Zgromadzeni przy ołtarzu Pańskim zostali zawierzeni Sercu Bożemu przez ks. Proboszcza parafii Mariana Czenczka.