Finał kapliczkowej trasy oazowej młodzieży

 

Obraz modlących się osób w Polsce przy przydrożnych kapliczkach w majowe wieczory nikogo specjalnie nie dziwi ale na pewno raduje fakt i chyba zaskakuje, kiedy w grupie śpiewających litanię loretańską oraz pieśni maryjnych pojawia się młodzież. Staje się ona jak gdyby magnesem, przyciągającym innych do wspólnej modlitwy. Młodzi z tyczyńskiej oazy postanowili w miesiącu maju wybrać sobie dzień i specjalną godzinę, w czasie której uczcili Matkę Bożą. Tym dniem stała się dla nich sobota ze stałą godziną 20.20. Inspirowani nauczaniem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego 30 lecie śmierci w tym roku obchodzimy, zdecydowali się, aby znaleźć różne miejsca i czas by oddać publicznie cześć Matce Bożej. Bardzo więc dobrze znają i rozumieją słowa ks. Franciszka, który pisał, że „Niepokalana jest wzorem Nowego Człowieka. Nie tyle Chrystus, co właśnie Niepokalana, bo Ona jest wzorem przyjęcia Chrystusa. Jest Ona „nam dana po to, abyśmy wiedzieli jak mamy przyjąć Chrystusa i w jaki sposób mamy się oddać Jemu i Jego dziełu” (list do wspólnot rodzinnych, nr 15).

oprac. ks. Piotr Sala