Wrześniowa pielgrzymka do Starej Wsi

Jubileuszowa pielgrzymka tyczyńska pod przewodnictwem ks. Piotra Sali wyruszyła 2 września z kościoła parafialnego, już 290 raz. Połączyła swoje siły z mieszkańcami różnych miejscowości także sąsiednich m.in. Hermanowej, Lecki wraz ze swoimi Duszpasterzami. W czasie 40 kilometrowej trasy pątnicy odmawiali koronkę różańca, uczestniczyli w drodze krzyżowej a także śpiewali ułożone na tę okoliczność maryjne pieśni. W starowiejskim sanktuarium  niestrudzoną grupę 440 pielgrzymów powitał ks. Proboszcz Marian Czenczek wraz z  Kustoszem ks. Janem Gruszką SJ. Następnego dnia, w niedzielę nasi pielgrzymi wraz ze swoimi Rodzinami z Tyczyna wzięli udział w uroczystej Mszy świętej o godz. 11.00. W poniedziałkowy, deszczowy poranek niewielka grupa na czele z ks. Krzysztofem Książkiem udała się w drogę powrotną.