DYSPENSA KSIĘDZA BISKUPA

Dyspensa od obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej dotyczy wszystkich przebywających na terenie diecezji.Ks. Biskup zobowiązuje do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.