DROGI KRZYŻOWE Z MŁODZIEŻĄ

„…a otrzymasz Ducha Świętego i Wspólnotę… ”

5 kwietnia odbyła się ostatnia z naszych wieczornych dróg krzyżowych. Za tydzień będziemy wszyscy razem kroczyć ulicami miasta i dawać świadectwo naszego przywiązania do Jezusowego Krzyża.

Zobaczmy teraz jaką drogę przebyliśmy od początku Wielkiego Postu:

Na pierwszej drodze rozważaliśmy Bożą bezwarunkową Miłość, jego wspaniały plan dla człowieka.

Na drugiej drodze zauważyliśmy, że człowiek jest słaby i grzeszny. Odwraca się i oddala od swojego doskonałego Stwórcy.

Trzecia droga uświadomiła nam, że mimo naszych grzechów, Bóg nie przestaje nas kochać – wręcz przeciwnie – zamiast karać, bierze na siebie konsekwencje naszych grzechów i uwalnia nas. Bóg zbawił człowieka – właśnie przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

A podczas czwartej drogi – uświadomiliśmy sobie, że po Zbawienie trzeba sięgnąć, potrzeba naszego zaangażowania. I prosiliśmy Jezusa, aby dawał nam wszelkie cnoty i łaski potrzebne do kroczenia tą drogą Zbawienia.

I wreszcie czas przypatrzeć się owocom, jakie będą towarzyszyć człowiekowi, który za tym wszystkim pójdzie: kto uwierzy w Bożą Miłość, uzna swoją grzeszność, zaufa, że jego winy są już odkupione i będzie stale przybliżał się do Zbawienia, stając się jak Jezus. A owoce te są niezmierzone.

Obdarowani Duchem Świętym jesteśmy zaproszeni, aby realizować swoje powołanie we wspólnocie.

Kończąc tegoroczne wieczorne Drogi Krzyżowe dziękujemy młodzieży z oazy za przygotowanie i prowadzenie nabożeństw.