DROGA KRZYŻOWA

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI TYCZYNA
Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Tyczyna. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz Marian Czenczek. Poszczególne stacje odczytywali przedstawiciele grup, ruchów i stowarzyszeń działających w parafii.
I. Bractwo Trójcy Świętej
II. Akcja Katolicka
III. ojcowie
IV. matki
V. Ruch Światło-Życie
VI. nauczyciele
VII. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
VIII. Rodzina Radia Maryja
IX. Stowarzyszenie Trzeźwościowe
X. Caritas
XI. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
XII. Róże Różańcowe
XIII. siostry dominikanki
XIV. kapłani