DOŻYNKI – ŚWIĘTO CHLEBA

Doroczne święto dziękczynienia za płody ziemi i tegoroczne zbiory rozpoczęło się od przywitania przez ks. Proboszcza Mariana Czenczka oraz Burmistrza Tyczyna – Janusza Skotnickiego delegacji z wieńcami dożynkowymi.
Podczas Mszy św. ks. Proboszcz w kazaniu mówił o wielkim szacunku dla pracujących na roli. W ten szacunek wpisał także troskę o środowisko naturalne przez szeroko rozumianą ekologię i sprawiedliwy podział dóbr.
Po Eucharystii w barwnym korowodzie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami Tyczyna aby zgromadzić się w parku obok Pałacu Wodzickich. To tutaj nastąpiła prezentacja wieńców, występy zespołów śpiewaczych oraz okolicznościowe przemówienia. Wieczorną zabawę rozpoczęto przy dźwiękach muzyki zespołu TerazMy.

Dożynki Gminy Tyczyn odbyły się w niedzielę 18 sierpnia 2019 roku.
Fot. ks. Łukasz